Gọi mua phần mềm Corel bản quyền chính hãng tại Việt Nam - Hotline HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@corelvietnam.com

Điều khoản sử dụng

Trang Web này có thể chứa các thông báo về quyền sở hữu và thông tin bản quyền khác, các điều khoản phải được xem xét và tuân thủ. Thông tin trên trang web này có thể chứa những sai sót về mặt kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi và xem xét...

Chính sách bảo mật website

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 07 năm 2017 Các chính sách và điều khoản về quyền riêng tư, bảo mật này được áp dụng cho trang web Corelvietnam. Đây là các trang web thu thập dữ liệu và các liên kết tới các điều khoản này. Chính sách này không áp dụng cho các trang...

Quyền lợi khi mua Corel Maintenance

Invest in Maintenance Tận dụng tối đa việc đầu tư phần mềm Corel của bạn bằng cách mua thêm Maintenace, sẽ rất hiệu quả về mặt chi phí khi bạn nâng cấp về sau khi có phiên bản mới Lợi ích của gói Bảo trì này Nâng cấp đầy đủ/Upgrade Fulfillment Bạn sẽ nhận được bản cập...

Tìm hiểu chương trình mua bản quyền Corel Transactional Licensing

Tận dụng giảm giá tốt hơn và quyền lợi tiết kiệm chi phí trong một giao dịch đơn giản khi bạn mua sản phẩm Corel qua CTL. Chương trình linh hoạt này cho phép bạn thực hiện mua hàng kiểu như cá nhân khi có nhu cầu vì vậy bạn chỉ mua phần mềm bạn cần. Chi tiết chương...

Chương trình cấp phép bản quyền Corel Volume Licensing

Đầu tư hiệu quả cho danh mục tài sản phần mềm Được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức kinh doanh, chính phủ và giáo dục, Corel Volume Licensing cung cấp một cách hiệu quả cho chi phí để mua, cài đặt và quản lý nhiều giấy phép của phần mềm máy tính để...