Gọi mua phần mềm Corel bản quyền chính hãng tại Việt Nam - Hotline HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@corelvietnam.com

BẠN CẦN HỖ TRỢ ?

Liên hệ bằng cách chat, email hoặc điện thoại để hỗ trợ sản phẩm, để mua sản phẩm,  tìm hiểu thêm về đặt hàng.

Liên hệ chúng tôi

Phone, chat, hoặc email - chúng tôi ở đây để giúp bạn
  • Hotline : (08) 36 100 816
  • Email: sales@corelvietnam.com

Hỗ trợ Volume License

Hỗ trợ cho kinh doanh, giáo dục và chính phủ
  • Hotline : (08) 36 100 816
  • Email: sales@corelvietnam.com

 

Cài đặt & kích hoạt

Hướng dẫn để giúp bạn
chạy phần mềm

 

 

Tải xuống

Bản cập nhật

 

 

Kiến thức cơ bản

Câu trả lời chi tiết các câu hỏi của bạn

 

 

Tài khoản của bạn

Cập nhật hồ sơ của bạn, đăng ký một sản phẩm và nhiều hơn nữa