Gọi mua phần mềm Corel bản quyền chính hãng tại Việt Nam - Hotline HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@corelvietnam.com

Uninstall Instructions For Corel Products

Hướng dẫn gỡ bỏ cho  CorelDRAW, Painter, PaintShop Pro, VideoStudio, WordPerfect, WinDVD, AfterShot, PhotoImpact, CAD, CorelDRAW Technical Suite, DVD MovieFactory

Nền tảng Windows Systems

Nếu bạn muốn gỡ bỏ một chương trình Corel trên nền tảng Windows PC, bạn có thể dễ dàng làm được với Windows Add/Remove (Programs and Features) Programs menu.

Chắc chắn rằng tất cả các phần mềm phải được tắt hoàn toàn trước khi gỡ bỏ. Bấm vào dấu X ở góc trên bên phải giao diện sản phẩm.
Nếu bạn đang dùng Windows 10/Windows 8/8.1 vui lòng theo HD sau:

Bước 1: Đưa chuột hoặc dùng tay (cảm ứng) qua góc phải màn hình sát bên trong, và sau đó bấm Search (Tìm kiếm) …
Bước 2: Nhập Control Panel trong hộp tìm kiếm, và sau đó gõ hoặc chọn Control Panel.
Bước 3: Dưới mục View :, chọn Large Icons, và sau đó gõ hoặc nhấp vào Programs and Features..
Bước 4: Bấm hoặc nhấp vào chương trình, và sau đó gõ hoặc nhấn Uninstall.
Nếu bạn dùng Windows Vista or Windows 7:

Step 1: Click vào nút Start, chọn Control Panel.

Step 2: Chọn tiếp Programs và chọn Programs and Features.

Step 3: Chọn chương trình cần gỡ bỏ và nhấn Uninstall.
Nếu bạn dùng Windows XP:

Step 1: Click on the Start button and select Control Panel.

Step 2: Select the Add or Remove Programs button.

Step 3: Select the program you wish to remove and click Change/Remove.

Step 4: Click Uninstall in the confirmation dialog to finish removal.

Hệ thống Mac Systems

Step 1: Drag the app from theApplications folder to the Trash (located at the end of the Dock)

Step 2: Choose Finder > EmptyTrash
NOTE: If you change your mind,before emptying the Trash, select the app in the Trash, then choose File >Put Back.

WARNING: When youempty the Trash, the app is permanently removed from your Mac

Hệ thống Linux Systems

If you are using Ubuntu Linux:
Step 1: Access The Ubuntu Software Center, by clicking on the suitcase in the Unity Launcher

Step 2: Click on “Installed” on the toolbar at the top of the screen

Step 3: Click the right arrow to the left of the category under which the program you want should be located.
NOTE: You can also search your installed software using the Search box in the top-right corner of the window.
Step 4: When you find the desired program, click on it to display the options. Click “More Info” to view more details about the program.
Step 5: Click the Remove button
If you are using Fedora Linux:

Step 1: Click Applications System Tools Terminal to open the command line.

Step 2: Type su -c ‘yum remove application’

NOTE: If you are unsure of the exact name of your desired installation, you can search your installed repositories for a keyword:
su -c ‘yum search keyword’
Where keyword is the word you wish to search for among the names and descriptions of programs in the available repositories.
After using the yum remove command, you will be prompted for the computer’s root password. Type in the root password and press Enter. You will not see the password as you type. The terminal will start giving information about the application, and end with Is this ok [y/N y/N]:. If dependencies that were installed with the application are unneeded by other applications, you may be prompted to remove these as well.
If you wish to continue the software removal, type: y
The terminal deletes the necessary files and completes the removal of your application.