Gọi mua phần mềm Corel bản quyền chính hãng tại Việt Nam - Hotline HCM: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@corelvietnam.com

Tìm hiểu chương trình Corel cho Giáo dục (Education)

Từ tiểu học đến đại học, Corel tạo ra nhiều cảm hứng và sáng tạo mới trong lớp học. Chúng tạo sự dễ dàng cho sinh viên và trường học để dẫn đầu bằng cách cung cấp các phần mềm tiên tiến với mức giá thấp nhất có thể. Chọn một trong các phần mềm  đồ họa, phương tiện...

Chương trình cấp phép bản quyền Corel Volume Licensing

Đầu tư hiệu quả cho danh mục tài sản phần mềm Được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức kinh doanh, chính phủ và giáo dục, Corel Volume Licensing cung cấp một cách hiệu quả cho chi phí để mua, cài đặt và quản lý nhiều giấy phép của phần mềm máy tính để...